Upravljanje zgradama

MISIJA

Naša misija je osigurati djelotvorno i učinkovito održavanje i upravljanje zgradama.

CILJ

Cilj nam je pružiti zadovoljstvo na optimalnom nivou za sve suvlasnike zgrada, uz dobit, rast, uspjeh u poslovanju kako za djelatnike društva tako i za sve suradnike i kooperante.

OBRATITE SE S POVJERENJEM

Bez obzira da li tražite upravitelja prvi put ili želite uvesti promjenu u načinu upravljanja koje imate trenutno, na pravom ste mjestu.

UKLJUČENE USLUGE

Poslovi upravljanja i održavanja zgrada uključuju vođenje cjelovite organizacije upravljanja i održavanja stambeno poslovnih objekata, obračuna i naplate zajedničke pričuve, organizacije obveznih radova na objektima (servis vatrogasnih aparata, servis hidrantske mreže, pregled i čišćenje dimovodnih kanala, osiguranje objekata, deratizacija i dezinsekcija objekata) a između ostalog zastupanje interesa suvlasnika kod nadležnog suda te preuzimanje na sebe obvezu popravka kvarova hitne naravi – hitne intervencije – puknuće ili propuštanje vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi, propuštanje krova, kvarova na električnim instalacijama te propuštanje u plinskom ili toplinskom sistemu.

Radimo kompletno vođenje knjigovodstva sa završnim računom, financijsko izviješće te godišnji program upravljanja za svaku godinu, pripravnost za slučaj hitnih intervencija, kompletan stručni pregled objekta, plaćanje računa za izvršene usluge za sve zgrade koje su nam povjerene na upravljanje.

Upravljanje zgradama